Compliance
Overholdelse

Grundlæggende principper og regler for vores adfærd

DEHNs adfærdskodeks

Vi er bevidste om vores rolle i samfundet og vores ansvar over for medarbejdere, kunder, partnere og aktionærer. Med DEHNs adfærdskodeks skaber vi grundlaget og principperne for retlinet adfærd inden for DEHN Holding-koncernen og i relationen til forretningspartnere og offentligheden.

Peter Rehn

Compliance Officer

Peter Rehn

Telefon: +49 9181 906 2209

Indberetningssystem DEHNspeakup

DEHNspeakup er vores webbaserede indberetningssystem. Herigennem kan du melde regelbrud eller misforhold samt brud på loven om diligenspligt i forsyningskæden.

DEHNspeakup er en ekstra kommunikationsvej, der står til rådighed for både medarbejdere i DEHNgroup samt forretningspartnere og kunder eller andre berørte tredjeparter. Alle oplysninger, der modtages, behandles fortroligt, og bekymringer kan også indberettes anonymt.

Du kan tilgå vores indberetningssystem DEHNspeakup døgnet rundt via følgende link.

back to top