DEHNcare ArcFit outdoor
DEHN beskytter mennesker

Fem sikkerhedsregler: Har du tænkt på dem alle?

Det kan være livsfarligt at arbejde i og på elektriske anlæg. Overhold de fem sikkerhedsregler – 5-punkts listen – fra DS/EN 50110-1 for at undgå ulykker med strøm!

De fem sikkerhedsregler

1. Frakobling

Frakobling betegner et elektrisk anlægs frakobling på alle poler fra spændingsførende dele.

2. Sikring mod genindkobling

Undgå utilsigtet genindkobling af anlægget

Genindkobling skal forhindres på pålidelig og sikker vis. I lavspændingsnet erstatter du til det formål de fjernede sikringer med låsbart afspærringsudstyr.

3. Kontrol af om driftsspænding er fraværende

Kontrol af om driftsspænding er fraværende med en spændingstester gælder som arbejde på strømførende dele.
Er driftsspænding nu også fraværende? Brug passende testudstyr såsom en spændingstester til at tjekke at alle poler i installationen.
Inden spændingstesteren anvendes, skal det kontrolleres, at den fungerer.

4. Jording og kortslutning

Når det er fastslået at driftsspænding er fraværende, forbindes leder og jordingsanlæg med kortslutningsfaste jordings- og kortslutningsanordninger.

Vigtigt: Først jording, så kortslutning!


>> gå til EaS-konfiguratoren her

5. Tildæk eller afspær nærliggende spændingsførende dele

I henhold til de fem sikkerhedsregler er tilstødende dele de dele, der befinder sig inden for nærhedszonen.

Hvis der er anlægsdele i nærheden af arbejdsstedet, der ikke kan frakobles, skal du træffe ekstra sikkerhedsforholdsregler, inden arbejdet påbegyndes. I så fald anvender du f.eks. isolerende beskyttelsesplader eller isolerende måtter til beskyttelse mod en tilfældig berøring af spændingsførende dele.

 

Det kan måske også interessere dig

Gør det usynlige synligt

Udfør sikre kontroller med det trådløse inspektionskamera. Styring ved hjælp af forbindelse til smartphone eller tablet. Det praktiske inspektionskamera anvendes til optisk kontrol og dokumentation af tilstanden af elektriske anlæg op til 150 kV/15-60 Hz

 

Konfigurer skræddersyet jordings- og kortslutningsudstyr online

Konfigurer let jordings- og kortslutningsanordninger online: Sammensæt let, hurtigt og sikkert din jordings- og kortslutningsanordning (EuK).

"E-mester" med virtuel træning

Sikkert arbejde på elektriske anlæg med håndgribelig undervisning i et virtuelt anlæg: Reducerer antal ulykker som følge af menneskelige fejl. Dine fordele:

  • Mulighed for virtuel undervisning/onlineundervisning hvert år af dine medarbejdere, især lærlinge
  • Lær hjælpemidler at kende i VR uden fare for strøm gennem kroppen
  • behersk de fem sikkerhedsregler digitalt inden arbejdet i praksis
  • Kan også benyttes af lægmænd for at få en fornemmelse af anvendelsen og sikkerhedsudstyret
Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Telefon: +45 63 89 32 10

back to top