Lightning threatens city
Základní informace o ochraně před bleskem a přepětím

Blesk: nebezpečí i fascinace

Blesky a hromy – tyto působivé přírodní úkazy fascinují lidstvo od počátku jeho kulturních dějin. Po dlouhou dobu byla mocná síla bouří spojována s nadpřirozenými silami, jimž se člověk zdál být vydán na milost i nemilost. Teprve v době osvícenství a rozvoje technického pokroku se na nebeské jevy začalo pohlížet vědecky. V roce 1752 se Benjaminu Franklinovi podařilo pomocí experimentů prokázat, že blesk je v podstatě elektrický výboj.

Nebezpečí spojená s bouřkami

Podle meteorologických odhadů dojde na celém světě každý den k přibližně 9 miliardám bleskových výbojů. Většina bouřek se vyskytuje v tropických zeměpisných šířkách. Nicméně počet ohlášených škod způsobených přímým nebo nepřímým úderem blesku se neustále zvyšuje.

Systémy ochrany před bleskem

Systémy ochrany před bleskem jsou určeny k ochraně staveb před požárem nebo mechanickým poškozením a k ochraně osob v budovách před zraněním nebo dokonce smrtí.

Koncepce zón ochrany před bleskem

Koncepce zón ochrany před bleskem

Díky koncepci zón ochrany před bleskem můžete snadno plánovat, realizovat a monitorovat ochranná opatření. Spolehlivě ochráníte všechny důležité přístroje, zařízení a systémy za ekonomicky akceptovatelnou cenu.

Pro vymezení zón je budova rozdělena na oblasti s různými riziky. Na základě těchto zón lze nyní odvodit potřebná ochranná opatření, zejména přístroje a komponenty pro ochranu před bleskem a přepětím.

Základní složkou jsou obvodové a základové zemniče

Funkční uzemňovací soustava, ať už ve stávajících nebo nových stavbách, je základním požadavkem ochrany osob před nebezpečně vysokým napětím a bezpečného provozu elektrických systémů v budovách.

An earth-termination system forms the basis for the proper function of the

  • elektrických systémů (napájení)
  • elektronických systémů (informační a datové technologie)
  • funkčního vyrovnání potenciálů
  • systému ochrany před bleskem
  • přepěťové ochrany
  • elektromagnetické kompatibility (EMC)
  • uzemnění antén.

 

Soužití s blesky

Seznamte se se základními informacemi o původu blesků a jejich druzích. Najdete zde tipy, jak se správně chovat během bouřky, a informace o opatřeních na ochranu života a hmotného majetku.

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top