Compliance
Compliance

Základní principy a pravidla chování

Etický kodex společnosti DEHN

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti vůči zaměstnancům, zákazníkům, partnerům a společníkům. Etický kodex společnosti DEHN stanovuje základní principy a pravidla etického chování jak v rámci skupiny DEHN Holding, tak i při jednání s obchodními partnery a veřejností.

Peter Rehn

Compliance Officer

Peter Rehn

Phone: +49 9181 906 2209

Vnitřní oznamovací systém DEHNspeakup

DEHNspeakup je náš webový vnitřní oznamovací systém. Lze jej využít k nahlášení porušení pravidel nebo zneužití a také porušení zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci.

DEHNspeakup slouží jako další komunikační prostředek pro zaměstnance DEHNgroup, stejně jako pro obchodní partnery a zákazníky nebo jiné dotčené třetí strany. Všechny obdržené informace jsou považovány za důvěrné a stížnosti lze podávat i anonymně.

Na náš vnitřní oznamovací systém DEHNspeakup se můžete obrátit 24 hodin denně prostřednictvím následujícího odkazu.

back to top