Impresum

Za obsah těchto stránek odpovídá

DEHN SE
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
Germany

Registered office: Neumarkt
Register court: Amtsgericht Nuremberg HRB 39357
Sales tax identification number: DE345981357


Board of Directors: Dr. Philipp Dehn (Chairman of the Board), 
Florian Bohlmann, Christian Höhler, Christian Köstler, Boris Wolff

Chairman of the Supervisory Board: Markus Thoma

 

Kontaktní adresa pobočky v Praha:

DEHN s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4 - Krč

Tel: 222 998 880 (-881, -882)

Email: [email protected]


Toto impressum platí rovněž pro profily na následujících sociálních médiích: 

YouTube:

https://www.youtube.com/@DEHNcz

 

V souvislosti s používáním našich webových stránek DEHN SE (dále „naše webové stránky“) upozorňuje DEHN SE (dále „my“) na následující:

 

Odpovědnost

Obsah našich webových stránek je vytvářen pečlivě a vždy se snažíme poskytovat přesné a aktuální informace. Za správnost, úplnost nebo aktuálnost obsahu neneseme žádnou odpovědnost. Obsah našich webových stránek je formulován obecně, slouží pouze k získání nezávazných všeobecných informací a nenahrazuje důkladné individuální poradenství nebo odborné posouzení jednotlivých případů. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, doplnit nebo odstranit obsah našich webových stránek. Nezodpovídáme za škody, pokud jsme je nezpůsobili úmyslně či hrubou nedbalostí nebo pokud se nejedná o újmu na životě, těle nebo zdraví, popřípadě vyplývajících z jiných povinných zákonných ustanovení. Neneseme žádnou odpovědnost za nepřetržitý bezporuchový přístup k našim webovým stránkám a jejich obsahu.

 

Hypertextové odkazy a odkazy na webové stránky třetích subjektů

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy a odkazy na webové stránky třetích subjektů. Pokud otevřete webové stránky třetího subjektu, opustíte tím naše webové stránky a přejdete k internetové nabídce třetího subjektu. Nemáme žádný vliv na obsah webových stránek třetích subjektů a neneseme za něj odpovědnost. Obsah webových stránek třetích subjektů nepřijímáme za vlastní. Pokud zjistíme protiprávní obsah webových stránek třetích subjektů, na které jsme odkazovali, příslušné odkazy odstraníme.

 

Autorská práva

Veškerý obsah našich webových stránek, zejména texty, obrázky, grafiky, ale i zvukové, animované nebo video soubory, jsou chráněny autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah, který je k dispozici ke stažení, lze použít pouze v nezměněné podobě pro soukromé nekomerční účely. Kromě toho nesmí být obsah bez našeho předchozího písemného souhlasu rozmnožován, šířen, reprodukován nebo jinak používán. To platí i pro rozmnožování, šíření, reprodukování a jiné použití částí obsahu. Na některých našich webových stránkách se vyskytuje obsah, především se jedná o obrázky, na který se vztahují autorská práva třetích subjektů.

 

Známky a loga

Známky a loga na našich webových stránkách jsou chráněny ochrannými známkami a autorskými právy. Bez našeho předchozího písemného souhlasu není také dovoleno používat, rozmnožovat nebo aplikovat známky a loga v jakékoliv formě. To platí i pro použití, rozmnožování nebo aplikování jejich částí.

Přehled našich známek najdete zde

Technické úpravy, chyby tisku a omyly jsou vyhrazeny. Ilustrace jsou nezávazné.

 

Použití částí našich webových stránek vyžadujících předchozí přihlášení

Pokud určité části našich webových stránek vyžadují předchozí přihlášení a potvrzení podmínek užití, pak se na používání těchto částí našich webových stránek vztahují podmínky užití přijaté při přihlášení. V případě rozporů mají přednost podmínky užití přijaté při přihlášení.

back to top