DEHN protects biogas plants
DEHN chrání bioplynové stanice

Ochrana bioplynových stanic

Spolehlivá ochrana před bleskem a přepětím pro bioenergetická zařízení

Technicky vyspělá výrobní zařízení, obvykle s plně automatizovanými procesy, umožňují využití biomasy k výrobě energie. Tyto systémy jsou pochopitelně nákladné a plně automatizované procesy a postupy pak velmi citlivé na poruchy.
Vzhledem k tomu, že fermentační nádrže a zásobníky plynu obsahují výbušnou směs plynu a vzduchu, jsou tyto části systému kategorizovány jako potenciálně výbušné.

Pro zajištění maximální dostupnosti a bezpečného provozu bioplynových stanic je nutné realizovat spolehlivý systém ochrany před bleskem a přepětím.

Předpokladem ochrany Vašeho systému je jeho dobré naplánování

Kompletní koncept ochrany bioplynové stanice zahrnuje:

  • vnější ochranu před bleskem pro fermentační nádoby
  • ochranu zařízení na úpravu plynu
  • přepěťovou ochranu napájecí soustavy
  • přepěťovou ochranu datové technologie

Pro zajištění vnější ochrany před bleskem se obzvláště hodí izolovaný systém ochrany před bleskem s izolovaným vodičem HVI s vysokonapěťovou izolací, který.
Umožňuje dodržet optimální dostatečné vzdálenosti a zabránit nebezpečnému jiskření a přeskokům na vodivé části systému.

Zkušební a testovací centrum DEHN

Otestujte své systémové komponenty

V testovacím centru DEHN si můžete nechat otestovat systémové komponenty a části systému na odolnost proti bleskovému proudu... nebo nechat zkontrolovat koordinaci zařízení přepěťové ochrany s navazujícími zařízeními.

Další inženýrské a testovací služby společnosti DEHN jsou::

  • Testy bleskového proudu
    např. pro jiskrově bezpečné připojení pro vyrovnání potenciálů
  • Koordinační testy
    např. pro svodiče přepětí s programovatelnými řídicími jednotkami
Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top