Schutz von Energienetzen
DEHN chrání inteligentní energetické sítě

Řešení pro inteligentní energetické sítě

V energetické síti budoucnosti bude produkce energie decentralizovaná. Stále více distribučních sítí odebírá zelenou elektřinu z fotovoltaických systémů a větrných turbín a přepravuje ji všemi směry, díky čemuž dnes máme vícesměrný tok energie. Rozsáhlé propojení různých inteligentních technologií se stává normou.

Moderní technologie = vyšší riziko

Pro provozovatele to znamená věnovat větší pozornost ochraně svých systémů. Inteligentní telemechanika, informační a komunikační technologie vyžadují stále více elektronických komponent, což zvyšuje riziko vzniku škod na elektrickém a elektronickém zařízení v důsledku

  • vlivu blesku
  • přepětí
  • elektromagnetického rušení
  • rušivého elektrického oblouku (přímo k tématu)

Přepěťová ochrana pro napájecí soustavy a datové technologie

Bezpečné dodávky energií díky vysoké dostupnosti distribučních sítí

Škody na elektrických a elektronických zařízeních a systémech vedou stále častěji k přerušení provozu.

Pro provozovatele jsou to zbytečné dodatečné náklady... a hlavní otázka zní „Jak mohu zaručit bezpečnost dodávek?“

Rozhodněte se pro komplexní koncept ochrany s řešeními přepěťové ochrany, ochrany před bleskem a bezpečnosti práce – vše od jednoho dodavatele.

Pro co nejvyšší dostupnost systému a s tím související bezpečnost dodávek.

Vnější ochrana před bleskem, vyrovnání potenciálů

Díly a komponenty pro ucelený systém ochrany před bleskem od uzemňovací soustavy až po jímací soustavu, včetně dílů pro funkční vyrovnání potenciálů a vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem.

Ochrana osob a zařízení

DEHNcare OOP – pasivní ochrana před účinky elektrického oblouku

Ochrana Vašich zaměstnanců je velmi důležitá.  Osobám, které pracují například u trafostanic, je nutné zajistit komplexní a důslednou ochranu. Optimální ochranu poskytují osobní ochranné prostředky, neboli OOP. DEHNcare – bezpečí a pohodlí.

DEHNshort – aktivní systém ochrany před účinky elektrického oblouku

Aktivní systém DEHNshort Vám nabízí konstrukční opatření k ochraně před elektrickým obloukem.

  • určený pro instalaci přímo v rozvaděči
  • detekuje elektrický oblouk již v zárodku
  • uhasí jej v řádu milisekund.

Tímto způsobem je optimalizována dostupnost systému, protože dochází k uvolnění pouze zlomku destruktivní energie elektrického oblouku.

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top