Svazy, instituce, iniciativy

Kromě seminářů, workshopů a odborných zasedání se angažujeme také v národních i nadnárodních normových výborech a svazích, kam vnášíme naše rozsáhlé znalosti a dlouholeté zkušenosti. 

Podporujeme následující svazy a iniciativy:

Svazy:

VDB - Verband deutscher Blitzschutzfirmen e.V. (Svaz německých firem v oblasti ochrany před bleskem) www.vdb.blitzschutz.com

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (Centrální svaz elektrotechnického a elektronického průmyslu) www.zvei.de

ZVEH - Zentralverband der Deutschen Elektro- und
Informationstechnischen Handwerke (Centrální svaz německých elektrotechnických a informačnětechnických řemesel) - www.zveh.de

VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Svaz elektrotechniky, elektroniky a informační techniky) - www.vde.com

HEA - Fachverband für Energie-Marketing und -Anwendung e.V. beim VDEW
(Oborový svaz pro marketing a používání energií) - www.hea.de

Instituce:

DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (Německý institut pro normování) - www.din.de

Iniciativy:

ELEKTRO+ - Iniciativa ELEKTRO+ poskytuje stavitelům neutrální informace k prevenci vzniku přetížení elektrické soustavy. - www.elektro-plus.com

Intelligentes Wohnen (Inteligentní bydlení- pod tímto názvem spolupracují přední výrobci a jejich partneři, kteří vyvíjí propojená řešení pro Váš domov orientovaná jak na aktuální, tak i budoucí potřeby. - www.intelligenteswohnen.com

Elektromarken. Starke Partner (Elektroznačky. Silní partneři) - Založení iniciativy „Elektromarken. Starke Partner“ 17 významnými výrobci byla pro německou elektro branži velmi důležitá událost. Poprvé tak lze najít osvědčenou značkovou kvalitu a spolehlivou kompetenci na jednom místě. Pro spokojené zákazníky. A Váš úspěch. Protože silné značky nelze ničím nahradit. - www.elektromarken.de

E-CHECK - Uvažujete o kontrole svých elektrických zařízení? Zde naleznete odborníky ve Vaší blízkosti. - www.e-check.de

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top