Software DEHNsupport Toolbox
Software DEHNsupport Toolbox

Digitální plánování systémů ochrany před bleskem

Profesionální plánování a realizace komplexního systému ochrany před bleskem a přepětím? To může být poměrně složitý úkol. Zvláště proto, že většina lidí se s tímto problémem denně nesetkává.

Zjednodušte si plánování pomocí různých výpočetních programů v softwaru DEHNsupport Toolbox, který je určen pro projektanty, dodavatele ochrany před bleskem a elektroinstalatéry.

Čtyři modulů, které vám pomohou vyhodnotit rizikový potenciál staveb.

Vypracují analýzu rizik a vypočítají délky jímacích tyčí, délky zemničů a dostatečné vzdálenosti. Ke svému projektu obdržíte přehledný plán s příslušnými ochrannými zařízeními.

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

K čemu slouží který modul?

Řízení rizik na základě IEC 62305-2 ed. 1 a 2

DEHN Risk Tool slouží k vytvoření analýzy rizik. Posuzuje rizikový potenciál stavby s ohledem na vlastnosti budovy a její využití. Cílenými ochrannými opatřeními můžete riziko snížit.

Für eine Risikoanalyse in internationalen Kontext planen Sie auf der Grundlage der länderspezifischen Normen und der zugehörigen Berechnungswerte.

Výpočet dostatečné vzdálenosti

DEHN Distance Tool umožňuje určit standardní dostatečnou vzdálenost pomocí výpočtů založených na metodě uzlového napětí.

Šablony různých typů staveb vám usnadní práci a ušetří čas.

Výpočet délky jímacích tyčí

DEHN Air-Termination Tool slouží k výpočtu délek jímacích tyčí podle normy ČSN EN 62305-3, ed. 2 v závislosti na třídě ochrany bleskem.

Dimenzování ochranných prostorů se určuje v závislosti na výšce jímací tyče.

Výpočet délky zemniče

DEHN Earthing Tool slouží k výpočtu potřebné délky zemniče s ohledem na typ zemniče a specifický zemní odpor.

 

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top