Production Facilities Office
Stěžejní technologie

Technologie – stručné vysvětlení

Vysoce kvalitní produkty, snadná montáž a praktičnost. Vždy podle nejnovějších norem. Tyto faktory jsou hnacím motorem dalšího rozvoje našich produktů.

V katalogu produktů naleznete různé symboly, které označují použité technologie.

Pro svodiče v napájecí soustavě

RAC technologie jiskřiště

RAC (Rapid Arc Control) je technologie jiskřiště, která omezuje následný proud v síti.

Konkrétně to znamená

 • Rychlou maximalizaci protinapětí, které rázně přeruší možný následný proud v síti.
  Snížený integrál propustnosti minimalizuje zatížení předřazených pojistek. Nedochází k vybavení 35A pojistek gG (až 25kAeff), což výrazně zvyšuje dostupnost systému.
  Rychlé snížení následného proudu ze sítě snižuje zatížení svodiče, což zvyšuje jeho životnost.
 •  Rychlé převzetí rušivého nebo bleskového impulzu
  Dochází tak k výraznému snížení energetického zatížení navazujících koncových zařízení, což prodlužuje jejich životnost. Jako provozovatel tak snižujete své náklady, protože musíte provádět méně oprav a k výměně dochází později.

Technologie ACI

ACI Advanced Circuit Interruption znamená bezpečnost spotřebičů a dostupnost systému na té nejvyšší úrovni.

Integrovaná kombinace vypínače a jiskřiště eliminuje potřebu v minulosti nutného předjištění. Výhoda: předejde se tak chybám, ke kterým může dojít při výběru a dimenzování předjištění.


Odolnost proti dočasnému přepětí (TOV) a nulový unikající proud znamenají delší životnost. Jejich instalace je jednodušší, protože stačí menší průřez připojovacích vodičů.

Integrované předjištění

U produktů s tímto symbolem je předjištění již zabudováno ve svodiči.

To znamená:

 • Nižší nároky na prostor
 • Nižší náklady na montáž
 • Kratší čas na zapojení
 • Kratší délky připojovacích vodičů

Naleznete jej v produktových řadách DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI a V(A) NH.

Funkce vlnolamu

Výkonný svodič typu 1 založený na bázi jiskřiště zde funguje jako vlnolam. Rozkládá pronikající energii na výrazně nižší úroveň.

Dochází tak k ochraně elektroinstalace a nižšímu zatížení následných svodičů typu 2 nebo typu 3, čímž se prodlužuje jejich životnost.

Direct Current Disconnection

Chybějící průchod nulou při použití svodiče přepětí v obvodech stejnosměrného proudu? Odpojovací zařízení musí i v tomto případě bezpečně spínat.

Technologie DCD funguje jako klín, který bezpečně přeruší stejnosměrný proud. Pro Vás to znamená, že se vyvarujete škodám způsobeným požárem vlivem stejnosměrného obloukového výboje. Tento symbol najdete na všech produktech řady DEHNguard SE DC.

Pro svodiče v oblasti informačních technologií

actiVsense

Tento symbol najdete na univerzálních kombinovaných svodičích. Díky funkci actiVsense svodič automaticky rozpozná aplikované signálové napětí a podle toho upraví ochrannou úroveň – v napěťovém rozsahu až 180 V.

Díky tomu zůstanete flexibilní: svodič můžete používat pro nejrůznější rozhraní a vždy získat tu nejlepší možnou ochranu všech připojených přístrojů a systémů.

Kompaktní ochrana 3v1

Tento symbol říká: že jeden přístroj chrání 3 rozhraní.

To znamená:

 • menší nároky na prostor
 • rychlejší kabelové propojení
 • úspora nákladů na montáž

LifeCheck

LifeCheck neustále dohlíží na stav svodiče. Identifikuje elektrické a tepelné zatížení všech ochranných prvků, takže jste vždy spolehlivě informováni.

Contact

Chcete se dozvědět více? Kontaktuje nás.

DEHN s.r.o. - Technická podpora

Phone: +420 222 998 880

back to top